ProVITAL d.o.o., Razvoj podeželja - Logotip
Language link - Slovenian Language link - English Language link - Deutch

ProVITAL d.o.o.
Novine 19
2212 Šentilj v Slovenskih goricah

00386 (0)41 512 488
info@provital.si

Človeški viri v gostinstvu, turizmu in zavarovanih območjih

 • Analiza organizacijske kulture, počutja in zadovoljstva zaposlenih ter oblikovanje programa motivacijskega usposabljanja za zaposlene
 • Analiza kadrovsko-izobraževalnih procesov v podjetjih in svetovanje pri pripravi načrtov usposabljanj z vključitvijo formalnega in neformalnega izobraževanja
 • Analiza optimizacije procesov in svetovanje pri prenosu znanja in veščin v gostinska podjetja, v destinacijske management organizacije, turistična podjetja in v uprave zavarovanih območij - standardi poslovanja

Vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje na področjih gostinstva, turističnih destinacij in zavarovanih območij

 • Organizacija seminarjev in delavnic na področju gostinskih podjetij za naslednje vsebine: poslovanje gostinskih podjetij - hotelov, penzionov, restavracij, gostiln, kavarn, slaščičarn, catering podjetij, kampov, apartmajskih naselij idr.; poslovanje posameznih oddelkov hotelske hiše – hotelska recepcija, oddelek hrane in pijače, kongresno-poslovni oddelek, velneški oddelek, kontroling; standardi poslovanja gostinskih podjetij; kalkuliranje za uspešnejše poslovanje manjšega gostinskega podjetja, idr.; trendi v poslovanju gostinskih podjetij; ekološki management, ali kako zmanjšamo stroške v gostinstvu in poslujemo bolj trajnostno; poslovni bonton in bonton za mizo; motivacija pri delu v gostinstvu; reševanje konfliktov na delovnem mestu; idr.
 • Organizacija seminarjev in delavnic na področju turističnih destinacij za naslednje vsebine: načrtovanje turistične destinacije; oblikovanje ponudbe turistične destinacije; mreženje ponudnikov za oblikovanje destinacijskih produktov turistične destinacije; participacija javnosti pri razvoju turistične destinacije; marketinške aktivnosti za prepoznavnost turistične destinacije; komunikacija med ponudniki turistične destinacije; merjenje trajnostnega razvoja turistične destinacije z indikatorji trajnosti; destinacijska znamka in identifikacija z destinacijo; idr.
 • Organizacija seminarjev in delavnic na področju zavarovanih območij za naslednje vsebine: načrtovanje zavarovanega območja (parka zavarovane narave); participacija javnosti pri razvoju zavarovanega območja in komunikacija zavarovanega območja z deležniki; oblikovanje doživljajske ponudbe zavarovanega območja; mreženje ponudnikov za oblikovanje doživljajskih programov zavarovanega območja; gradnja celovite kakovosti zavarovanega območja z njegovim zaledjem – turistično destinacijo (ekološke in druge lokalne sheme); marketinške aktivnosti za prepoznavnost zavarovanega območja; merjenje trajnostnega razvoja zavarovanega območja z indikatorji trajnosti; tržna znamka zavarovanega območja; identifikacija deležnikov s parkom; idr.

Naše storitve

 • Anketiranje in intervjuvanje zaposlenih v gostinskih podjetjih, v podjetjih koordinatorjih turističnih destinacij ter upravah zavarovanih območij za oblikovanje posnetka stanja na področju kadrovanja zaposlenih
 • Oblikovanje vizij, ciljev in prioritet pri razvoju kompetenc in veščin zaposlenih v gostinskih in turističnih podjetjih, upravah zavarovanih območij ter drugih deležnikov
 • Oblikovanje načrtov razvoja in upravljanja kadrov v gostinskih podjetjih, koordinatorjih turističnih destinacij in upravah zavarovanih območij
 • Usmerjanje pri spremljanju (monitoring) in evalvaciji izvajanja strategij
 • Oblikovanje programov izobraževanj in usposabljanj za različne ciljne skupine zaposlenih in deležnikov turističnih destinacij in zavarovanih območij
 • Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih po posameznih tematikah ter drugih deležnikov destinacij in zavarovanih območij na seminarjih, delavnicah, terenskih vajah in strokovnih ekskurzijah
 • Obnavljanje kompetenc in veščin zaposlenih in drugih deležnikov turističnih destinacij in zavarovanih območij
Bonitetna ocena 2020