ProVITAL d.o.o., Razvoj podeželja - Logotip
Language link - Slovenian Language link - English Language link - Deutch

ProVITAL d.o.o.
Novine 19
2212 Šentilj v Slovenskih goricah

00386 (0)41 512 488
info@provital.si

Turistični proizvodi in storitve v gostinstvu

 • Razvoj in oblikovanje novih gostinskih podjetij - izdelava poslovnih načrtov na področju poslovanja gostinskih podjetij (hotel, motel, penzion, restavracija, gostilna idr.) ter strokovna pomoč pri predstavitvah poslovnih idej
 • Analiza in diagnoza obstoječega poslovanja gostinskega podjetja (hotel, motel, penzion, restavracija, gostilna idr.) in izvedba ukrepov za izboljšanje poslovanja z razširitvijo kapacitet ter uvedbo novih programov in storitev
 • Analiza in diagnoza ponudbe gostinskega podjetja (hotel, motel, penzion, restavracija, gostilna idr.) in izvedba ukrepov za ciljnim skupinam dopadljivo ponudbo
 • Analiza in diagnoza marketinških aktivnosti na nivoju gostinskega podjetja in izvedba ukrepov za dosegljivost želenih ciljnih skupin
 • Informacijska podpora projektnemu delu na področju gostinstva
 • Vodenje projektov in koordinacija projektnih skupin na področju gostinske dejavnosti, vodenje sestankov in sodelovanje na sestankih delovnih skupin, pomoč pri iskanju partnerjev doma in v tujini, obveščanje o aktualnih trendih v gostinstvu, organizacija delavnic in izobraževanj idr.

Turistične destinacije

 • Razvoj in oblikovanje novih turističnih destinacij v naravnem okolju - izdelava strateških dokumentov na področju managementa turističnih destinacij ter strokovna pomoč pri predstavitvah poslovnih idej
 • Analiza in diagnoza obstoječega poslovanja turistične destinacije v naravnem okolju in izvedba ukrepov za dvig uspešnosti
 • Analiza in diagnoza mreženja ponudbe turistične destinacije v naravnem okolju in izvedba ukrepov za ciljnim skupinam dopadljivo ponudbo
 • Analiza in diagnoza marketinških aktivnosti na nivoju turistične destinacije in izvedba ukrepov za dosegljivost želenih ciljnih skupin
 • Informacijska podpora projektnemu delu na področju turističnih destinacij
 • Vodenje projektov in koordinacija projektnih skupin na področju turističnih destinacij - vodenje sestankov in sodelovanje na sestankih delovnih skupin, pomoč pri iskanju partnerjev doma in v tujini, obveščanje o aktualnih trendih v turizmu, organizacija delavnic in izobraževanj idr.

Zavarovana območja

 • Razvoj in oblikovanje novih zavarovanih območij - izdelava strateških dokumentov na področju managementa zavarovanih območij ter strokovna pomoč pri predstavitvah poslovnih idej
 • Analiza in diagnoza obstoječega poslovanja zavarovanega območja (parka zavarovane narave) in izvedba ukrepov za izboljšanje poslovanja z razširitvijo kapacitet in uvedbo novih programov in storitev
 • Analiza in diagnoza doživljajske ponudbe zavarovanega območja (parka zavarovane narave) in izvedba ukrepov za ciljnim skupinam dopadljivo ponudbo
 • Analiza in diagnoza marketinških aktivnosti na nivoju zavarovanih območij in izvedba ukrepov za dosegljivost želenih ciljnih skupin
 • Informacijska podpora projektnemu delu na področju zavarovanih območij
 • Vodenje projektov in koordinacija projektnih skupin na področju dejavnosti zavarovanih območij, vodenje sestankov in sodelovanje na sestankih delovnih skupin, pomoč pri iskanju partnerjev doma in v tujini, obveščanje o aktualnih trendih v parkih zavarovane narave, organizacija delavnic in izobraževanj idr.

Naše storitve

 • Namizno raziskovanje (obdelava obstoječih podatkov in uradnih baz)
 • Anketiranje in intervjuvanje predstavnikov sodelujočih podjetij, destinacij in zavarovanih območij in z njimi povezanih subjektov
 • Viharjenje možganov v okviru fokusnih skupin poznavalcev
 • Predstavitve delovnih gradiv in pogovori s turističnimi deležniki v destinacijah, na srečanjih in delavnicah
 • Oblikovanje analiz stanja in diagnoz z vključevanjem trendov v turizmu, gostinstvu in zavarovanih območjih
 • Oblikovanje vizij, ciljev in prioritet za trajnostni razvoj gostinskih podjetij, zavarovanih območij in turizma na destinacijah
 • Oblikovanje analiz in diagnoz marketinških aktivnosti na nivoju gostinskih podjetij, turističnih destinacij in zavarovanih območij za dosegljivost želenih ciljnih skupin
 • Oblikovanje poslovnih načrtov za gostinska podjetja in standardizacija procesa dela
 • Oblikovanje strategij trajnostnega razvoja turizma turističnih destinacij in zavarovanih območij
 • Oblikovanje strategij marketinških aktivnosti gostinskih podjetij, turističnih destinacij in zavarovanih območij
 • Oblikovanje identitete in elementov destinacijske tržne znamke
 • Upravljanje turistične destinacije in zavarovanega območja ter organiziranost
 • Usmeritve za spremljanje (monitoring) in evalvacijo izvajanja strategije
 • Idr.
Bonitetna ocena 2020